EuroPsy

0%
*Bu yazı tahmini 12 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

EuroPsy sertifikalandırma süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.

 • EuroPsy Nedir, Ne İşe Yarar?

  EuroPsy, mesleki standartları saptayarak bir psikoloğun meslek icrasında yeterli olup olmadığı konusunda hizmeti alacak olan bireylere yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir belgelendirme (sertifikasyon) sistemidir. Bu sertifika danışanları, işverenleri ve diğer meslek uzmanlarını ilgili psikolğun mesleki yeterlikleri ve etik taahhütleri hakkında bilgilendirirken psikologların olduğu kadar danışanların da mobilitesini destekler. Öte yandan psikologlara temel eğitim ve ileri mesleki gelişim için rehberlik eder.

  EuroPsy’ın temel amaçları başlıca

  (a) Danışana ve işverene karşı psikoloğun eğitim düzeyini, mesleki yeterliğini ve etik duruşunu garanti etmek;

  (b) Psikologların hareketliliğini ve sınır ötesi hizmetleri kolaylaştırmak(*) ve

  (c) Psikologlara Avrupa’nın her yerinde mesleki eğitimlerini geliştirme imkanı tanımak

  olarak sıralanabilir. (*)Bu madde Türkiye’nin AB üyesi olduğu koşulda mümkündür.

  Bilindiği üzere EFPA’ya katılan her ülkenin psikologlar için etik kodları ve etik davranış ve ihlallerini izlemek için bir sistemi olması gerekmektedir. EuroPsy psikologları, EFPA etik metakodunda ve uygulama yaptıkları ülkenin ulusal etik kodunda yer alan etik standartları izleme taahhüdünde bulunmaktadır. Bu noktada, ulusal kod ihlalinin EuroPsy kayıt sisteminden çıkarılmaya yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. 

  Avrupa Ödüllendirme Komitesi

  EuroPsy Avrupa Ödüllendirme Komitesi (AÖK), bir başkan ve en fazla on iki üyeden oluşmaktadır. Adaylar, EFPA üyesi dernekler tarafından önerilir. Üyeler, EFPA Yönetim Kurulu tarafından en fazla dört yıllık bir dönem için atanır ve üyelikleri bir kez yenilenebilir. Bu komite uygulamacı olarak çalışanlar ile psikologların eğitiminde rol alıp üniversitelerde çalışanlar arasında bir denge sağlamakla yükümlüdür. Ulusal Ödüllendirme Komitelerinin (UÖK) tanınması ile EuroPsy ve düzenlemelerinin yönetim ve sorumluluğu Avrupa Ödüllendirme Komitesine (AÖK) aittir.

  Güncel EuroPsy düzenlemelerine erişmek için lütfen Mesleki Mevzuat sayfasını ziyaret ediniz.

 • EuroPsy Sertifika Türleri

  EuroPsy sertifikaları iki düzeyde düzenlenmektedir. Bunlar

  1. Temel Düzey Sertifika
  2. Uzmanlık Düzeyi Sertifikası

  olarak işletilmekte olup EuroPsy tarafından hali hazırda tanımlanmış olan uzmanlık alt alanları ise (a) psikoterapi ile (b) iş ve örgüt psikolojisidir.

  Temel düzey sertifika, uzmanlığı bulunmayan meslek mensuplarının yetkinlikleri için düzenlenmektedir.

  Uzmanlık düzeyi sertifikası ise psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. Psikologlar, lisans eğitimi üzerine ilave bir uzmanlık eğitimi ve süpervizyonlu uzmanlık uygulamalarının ardından uzman olarak nitelendirilmektedir.

 • EuroPsy Temel Düzey Başvuru Süreci

  Avrupa'daki psikologlar çalıştıkları ülkenin ulusal ödüllendirme komitesiyle (UÖK) bağlantı kurarak EuroPsy sertifikası için başvuruda bulunabilir. UÖK, başvurunun yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar ve ilgili yönerge, form ve bedel ayrıntıları internet sitesinde ilan eder. EuroPsy sertifikası düzenlenen psikoloğun bilgileri EuroPsy Kayıt Sistemi'ne girilerek kişiye sertifikası teslim edilir.

  EuroPsy Temel Düzey Sertifikası için psikologların aşağıda özelliklere sahip olması gerekmektedir:

  1. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini üniversitelerin psikoloji bölümlerinden almış olmak
  2. En az bir yıl nitelikli bir süpervizörün süpervizyonu altında uygulama yapmış olmak
  3. Mevcut mesleki yeterliğini belgelemek
  4. Etik standartlara bağlılık metnini imzalamak
  5. Mesleki eğitiminin ve gelişiminin sürekliliğini sağlamak

  Temel Düzey Sertifikası için Ayrıntılı Koşullar

  İlk Başvuru

  1. En az beş (5) yıllık uygun bir içeriğe sahip psikoloji müfredat programının başarıyla tamamlanması (300 AKTS)
  2. En az bir (1) yıl tam zamanlı olarak süpervizyon altında uygulama yapmış olduğunun ve yetkinliği resmi olarak tanınmış bir veya daha fazla süpervizör tarafından mesleki yeterliğinin tatminkâr bulunduğunun belgelenmesi
  3. EFPA'nın Meslek Etiği Metakodu'nda belirtilen mesleki davranış ilkelerine ve uygulama yaptığı ülkedeki ulusal psikologlar derneğinin etik kodlarına bağlılık

  Yenileme Başvurusu

  1. Yedi (7) yıldan sonra kaydın ve sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.
  2. Dört (4) yıldan sonraki her yıl için (7 yıl üzerinden) 400 saat ya da daha fazla uygulama aranmaktadır.
  3. Mesleki gelişimin sürdürülmesi için her yıl seksen (80) saatten fazla mesleki aktivitede bulunulmalı (40 saatten fazlası belgelenmiş) ve tüm bunlar kaydedilmelidir.

 • EuroPsy Temel Düzey Başvuru Formu ve Ücretler

  EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. Başvuru formunuza eklemeniz gereken tüm evrakı PDF formatında bir araya getirerek tek bir belge olarak ekleyiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen EuroPsy Yönetmeliği'ni dikkatle okuyunuz.

  EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası (Temel Düzey) için başvuru ücreti (Ekim 2020'den itibaren) 1.500,00 TL + KDV olarak işletilmektedir. Başvuru ücretlerinin aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir:

  Banka Hesap Bilgileri
       Banka : QNB Finansbank A.Ş.
    Hesap Sahibi : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
    IBAN : TR17 0011 1000 0000 0081 6989 37
    Türü : Türk Lirası (Vadesiz)

  Başvuru formlarının ve tüm ek belgelerin imzalanarak taranması ve europsy@psikolog.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm belgelerin ıslak imzalı ikişer (2) kopyasının derneğin genel merkez adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Önemli Hususlar

  Başvuruların hangi durumlarda ret şeklinde sonuçlanabileceğiyle ilgili bilgiler EuroPsy Uygulama Kılavuzu'nda mevcuttur. Adayların eğitimlerinin uygunluğu, Europsy Avrupa Psikoloji Sertifikası ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası yönetmeliklerinde sunulan temel ölçütler ile Türk Psikologlar Derneği akreditasyon ilkeleri doğrultusunda, EuroPsy Ulusal Ödüllendirme Komitesi ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı için Ulusal Ödüllendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun reddi durumunda, başvuru ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

 • EuroPsy Uzmanlık Düzeyi Başvuru Süreci

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası için uzman psikologların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:

  1. EuroPsy Temel Düzey Sertifikası sahibi olmak ve
  2. EuroPsy temel düzey koşullarının sağlandığı süreçten sonra aşağıdaki koşullar tamamlamak:
   a. Kuram, terapötik metodoloji ve teknik 400 saat
   b. Süpervizyon saatleri 150 saat
   c. Süpervizyonlu uygulama saatleri* 500 saat
   d. Kişisel gelişim 100 saat
   * Süpervizyonlu uygulama, her bir vakanın tüm terapötik süreç boyunca aynı süpervizör tarafından gözlemlendiği en az 10 vaka içermelidir ve doğrudan danışanla çalışılan saatleri ifade eder.

  Uzmanlık Sertifikası için Ayrıntılı Koşullar

  İlk Başvuru

  1. Başvuru sahibi EuroPsy (temel) edinmiş olmalı
  2. Genel kriterlerin listesine bakınız
  3. Uzmanlıklarıyla ilgili niteliklerini pilot aşama sırasında elde eden psikologlar için özel bir düzenleme uygulanır. Bu kapsamdaki psikologlar uygulamada kendi ülkelerindeki ulusal ödüllendirme komitesiyle iletişime geçmelidir.

  Yenileme Başvurusu

  1. Ölçütler henüz geliştirilme aşamasındadır.

 • EuroPsy Uzmanlık Düzeyi Başvuru Formu ve Ücretler

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. Başvuru formunuza eklemeniz gereken tüm evrakı PDF formatında bir araya getirerek tek bir belge olarak ekleyiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen EuroPsy Yönetmeliği'ni dikkatle okuyunuz.

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası (Uzmanlık Düzeyi) için başvuru ücreti (Ekim 2020'den itibaren) 1.500,00 TL + KDV olarak işletilmektedir. Başvuru ücretlerinin aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir:

  Banka Hesap Bilgileri
       Banka : QNB Finansbank A.Ş.
    Hesap Sahibi : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
    IBAN : TR17 0011 1000 0000 0081 6989 37
    Türü : Türk Lirası (Vadesiz)

  Başvuru formlarının ve tüm ek belgelerin imzalanarak taranması ve europsy@psikolog.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm belgelerin ıslak imzalı ikişer (2) kopyasının derneğin genel merkez adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Önemli Hususlar

  Başvuruların hangi durumlarda ret şeklinde sonuçlanabileceğiyle ilgili bilgiler EuroPsy Uygulama Kılavuzu'nda mevcuttur. Adayların eğitimlerinin uygunluğu, Europsy Avrupa Psikoloji Sertifikası ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası yönetmeliklerinde sunulan temel ölçütler ile Türk Psikologlar Derneği akreditasyon ilkeleri doğrultusunda, EuroPsy Ulusal Ödüllendirme Komitesi ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı için Ulusal Ödüllendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun reddi durumunda, başvuru ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

 • EuroPsy Ödüllendirme Komiteleri ve İletişim

  EuroPsy sertifikalandırma sürecinde EFPA üyesi derneğin en önemli görevlerinden biri, bir ulusal ödüllendirme komitesini aday göstermektir. İlgili ülkedeki tüm psikologları mümkün olduğunca temsil etmesi gereken bu komite, EuroPsy ile ilgili tüm sorumlulukları taşımaktadır. Üye derneğin aday gösterdiği ulusal ödüllendirme komitesi, Avrupa Ödüllendirme Komitesi tarafından onaylanmaktadır. Bu onayı takiben EuroPsy sertifika başvurularını ilgili ulusal ödüllendirme komitesi kabul ederek değerlendirmeye alır. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde temel düzey ve uzmanlık düzeyi için iki ayrı ödüllendirme komitesi görev yapmaktadır.

   

  Temel Düzey Ulusal Ödüllendirme Komitesi Üyeleri:
  Elif BARIŞKIN Başkan
  Banu CANGÖZ Üye
  Tülin GENÇÖZ Üye
  Canan SÜMER Üye
  Mehmet ESKİN U-UÖK PT Liyezonu

   

  Uzmanlık Düzeyi Ulusal Ödüllendirme Komitesi Üyeleri:
  Mehmet ESKİN Başkan
  Güler OKMAN FİŞEK Üye
  Nuray KARANCI Üye
  Elif BARIŞKIN Üye
  Hanna Nita SCHERLER Üye

   

  Ayrıntılı bilgi için:

  Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK  Komiteler İrtibat Sorumlusu
  Gökberk OĞUZ  Tescil ve Uluslarası İlişkiler Sorumlusu

   

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.